Суспільство як предмет соціальних досліджень

автор: Дмитро Барбашов

Всі ми, сукупність індивідів, що належать до біологічного виду «людина розумна» мешкаємо на одній величезній планеті Земля. За попередніми підрахунками ООН в 2015 році населення світу становить трохи більше семи мільярдів. І всіх нас об’єднує те, що ми є частиною суспільства.

За всю історію людства поняття «суспільство» залишається предметом гострих дискусій серед соціологів. Початок цим суперечкам було покладено ще на теплих берегах Середземного моря в епоху Стародавньої Греції, коли античні філософи закладали теоретичну основу сучасної науки. Термін суспільство, кожен дослідник трактує, по-своєму використовуючи більш широке значення або ж навпаки вузьке.

Для того що б розібратися необхідно відштовхуватися від початкового сенсу слова — «загальний». Не дивлячись на те, що людина за своєю природою егоцентрист, він не може існувати відокремлено. Йому необхідно створювати і підтримувати зв’язки з подібними собі.

Іноді ми користуємося терміном «суспільство» маючи на увазі конкретний історичний тип суспільства — первісне суспільство, феодальне суспільство, індустріальне суспільство і т.д. І все ж що таке суспільство?

На простому побутовому мовою «суспільство» — це група людей, які об’єдналися для спілкування і / або діяльності. У широкому, філософському сенсі «суспільство» — це соціальна організація країни, що забезпечує спільну життєдіяльність людей. Це відокремитися від природи частина матеріального світу, що представляє собою історично розвивається форму зв’язків і відносин людей в процесі їх життєдіяльності.

Суспільство існує за допомогою певних підсистем таких як: економічна (матеріальна сфера), політична (керуюча система), соціальної (соціальні зв’язки). Під соціальними зв’язками слід розуміти -етнічна, національні, культурні, релігійні відносини.

Прихильники класичної, теорії суспільних формацій, яка так недавно була дуже популярна в нашій країні, в своїх наукових працях при дослідженні суспільства використовували два терміни: «громадський» і «соціальний». Термін «соціальний» вони вживали лише тоді, коли йшлося про суспільство в цілому, про взаємодію його сторін.

Існують два основні підходи до дослідження суспільства: «мікросоціологічних» і «Макросоціологічний». Макросоціології вважають, що досліджувати суспільство необхідно як цілісну систему. Микросоциологию ж вважаю, що осягнути своєрідність суспільства в цілому можливо тільки шляхом вивчення соціальної взаємодії.

Суспільство — єдиний організм, який складається з елементів, що виконують певні функції. Ці функції спрямовані на забезпечення цілісності та сталого розвитку наших суспільств. Суспільство як соціальний організм діє і розвивається за своїми власними законами.

Розглядаючи суспільство як предмет глибокого соціального дослідження необхідно розуміти, що саме в себе включає це поняття. І дуже важливо не плутати соціальне дослідження з соціологічним дослідженням.
Мета будь-якого соціального дослідження вивчити і пояснити соціальний феномен за допомогою наукового інструментарію. Методи дослідження різняться їх використання залежать від дослідницького інтересу.

На жаль, Україна — країна, яка має високі показники депривації, бідності і інфікованості населення «соціальними» захворюваннями, і необхідність в проведення соціальних досліджень зростає з кожним роком. В першу чергу необхідно проводити соціальні дослідження молоді. Так як саме від молоді залежить майбутнє міста, країни, світу.

Соціальне дослідження суспільства допоможе оцінити ситуацію і роль людини в суспільстві, яке виражається у взаємодіях різних груп. Говорячи більш конкретно, соціально дослідження охоплює всю сукупність проблем людського життя — відносинами між соціальними групами і верствами населення, націями і народностями, стан навколишнього середовища, умови побуту, праці, дозвілля, специфічні проблеми молоді, жінок, дітей, людей похилого віку і т.д.
Сучасне суспільство як предмет соціального дослідження постійно змінюється. При його оцінки можна сказати, що воно більш життєздатне за рахунок переходу від жорстких систем організації до більш гнучких і опосередкованим, під час яких люди мають можливість ухилятися від насильства і «свідомо» надходити відповідно до очікуванням інших людей.

Суспільство неоднорідне і має свою внутрішню структуру, яка включає в себе різно порядкові і різнохарактерні соціальні явища і процеси. Люди, соціальні зв’язки і дії, соціальні взаємодії і відносини, соціальні інститути та організації, соціальні групи — все це складова частина суспільства. Вони взаємопов’язані, але ступінь зв’язку з цим відрізняється.

Завдяки своїй структурі, суспільство і відрізняється від довільного або хаотичного скупчення індивідуумів.

Запись опубликована в рубрике Новини. Добавьте в закладки постоянную ссылку.